E-bok: Patientens bästa : en kritisk introduktion till läkaretiken

PROVA GRATIS I 14 DAGAR
E-Bok Patientens bästa : en kritisk introduktion till läkaretiken av Axel Carlberg

Produktinformation

Titel:Patientens bästa : en kritisk introduktion till läkaretiken
E-bok: Patientens bästa : en kritisk introduktion till läkaretiken E-bok
Författare: Axel Carlberg
ISBN:9789187675850
Tillgängliga format:E-bok
Releasedatum:2016-01-07
Kategorier: Medicin, Fakta, Medicin & omvårdnad

Boken handlar om

Medicinsk-etiska frågor återkommer ofta i den offentliga debatten eftersom de är avgörande för både vårdens praktiska inriktning och även hur vi ser , mer teoretiskt , på människolivets värde. I Patientens bästa argumenterar Axel Carlberg för att reflektionen kring dessa frågor bör utgå ifrån en närhetsprincip , det vill säga en djupare förståelse av patient-läkare-relationen och de moraliska förpliktelser som läkaren har gente­mot patienten. Den medicinska etiken bör först och främst bottna i en tydlig läkaretik. I sin diskussion resonerar Carlberg kring läkaretikens grunder , sambandet mellan läkekonstens vetenska­pliga metod och etiska förhållningssätt , patientens identitet och etikens roll. Carlbergs ... → Läs mer ...

Fler e-böcker från Axel Carlberg

Läs gratis i 14 dagar! Tusentals e-böcker! Läs när som helst och var som helst!

PROVA GRATIS I 14 DAGAR