E-bok: Kreativt kapital : om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar

PROVA GRATIS I 14 DAGAR
E-Bok Kreativt kapital : om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar av Lars Strannegård

Produktinformation

Titel:Kreativt kapital : om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar
E-bok: Kreativt kapital : om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar E-bok
Författare: Lars Strannegård, Emma Stenström
ISBN:9789187419072
Tillgängliga format:E-bok
Releasedatum:2013-03-05
Utgivaren: Volante
Kategorier: Grå, Ekonomi, Ekonomi & management, Business, Fakta

Boken handlar om

Förmågan att tänka nytt har blivit allt viktigare. Kreativitet är en ekonomisk grundbult och en av tillväxtens viktigaste mekanismer. Dessutom står vi inför samhällsutmaningar som också kräver kreativa lösningar. Problemet är att vår kunskap är begränsad om hur vi är kreativa på ett sätt som skapar hållbar ekonomisk tillväxt. Kan man bli kreativ på beställning? Kan kreativitet effektiviseras så att det skapas fler nya idéer, produkter och tjänster på mindre tid och med mindre resurser? Går det över huvud taget att förena effektivitet och organisation med kreativitet? För att belysa dessa frågor presenterar den här boken fallstudier av 23 framgångsrika företag ... → Läs mer ...

Fler e-böcker från Lars Strannegård

Läs gratis i 14 dagar! Tusentals e-böcker! Läs när som helst och var som helst!

PROVA GRATIS I 14 DAGAR