E-bok: Rätten och staten

PROVA GRATIS I 14 DAGAR
E-Bok Rätten och staten av Axel Hägerström

Produktinformation

Titel:Rätten och staten
E-bok: Rätten och staten E-bok
Författare: Axel Hägerström
ISBN:9789127127647
Tillgängliga format:E-bok
Releasedatum:2011-11-30
Utgivaren: Natur & Kultur
Kategorier: Juridik, Samhälle & debatt, Fakta

Boken handlar om

Axel Hägerström (1868-1939), uppsalafilosofins huvudman, är en av vårt lands genom tiderna mest betydande tänkare. Inte minst som rättsfilosof har han utövat ett djupt och varaktigt inflytande. Hägerströms hittills icke publicerade föreläsningar över rätts- och samhällsfilosofiska frågor omfattar omkring 3 000 handskrivna sidor. Efter samråd med Hägerströmkommitten utger fil. dr Martin Fries i föreliggande bok tre föreläsningsserier ur denna litterära kvarlåtenskap. Den första serien, Rättsideers uppkomst, hölls höstterminen 1917. Här ställer sig Hägerström uppgiften att undersöka hur iden om rättigheter och skyldigheter uppkommer, historiskt och psykologiskt. Materialet hämtas till stor del från den romerska rättsåskådningen samt från naturrättsliga åskådningar. Undersökningen ... → Läs mer ...

Fler e-böcker från Axel Hägerström

Läs gratis i 14 dagar! Tusentals e-böcker! Läs när som helst och var som helst!

PROVA GRATIS I 14 DAGAR